intrastat

Zajišťujeme kompletní zpracování a předkládání výkazů intrastatu příslušnému Celnímu úřadu v elektronické podobě. Sledujeme a kontrolujeme pohyb zboží mezi členskými státy EU.