controlling

Pomůžeme Vám řídit Váš podnik jako celek. Budeme sledovat a vyhodnocovat vnitřní situaci podniku, jeho koncepci, výkyvy v nákladech, pomůžeme Vám v jednání s věřiteli. Převezmeme kontrolu nad plánováním a dodržováním stanovených cílů.